Lagerhotel

Udvid jeres kapacitet med vores lagerhotel

Med vores lagerhotel og transportservices kan vi tilbyde den komplette logistikløsning. Lagerhotellet giver jer de nødvendige ekstra, fleksible kvadratmeter, der sikrer, at I altid har plads til jeres varer.

_W7A0655_lowres

Kortere leveringstider og øget lagerservice-grad med lagerhotel

Vores moderne faciliteter giver din virksomhed mulighed for at benytte JST ApS lagerhotel som en del af jeres færdigvarelager. Derfra kan vi stå for pluk af varer, pakning og læsning til distribution videre til jeres kunder.

Sammen med vores transportservices er vi dermed i stand til at levere en komplet løsning, der afkorter jeres leveringstider og øger jeres lagerservice-grad. Vi skræddersyer en lagerløsning, som passer netop til jeres behov, og som altid kan udvides, hvis I har brug for det.

LÆSNING OG LOSNING SAMT OMLÆSNING AF TRALERE OG CONTAINERE

På vores plads i Hobro tilbyder vi læsning og losning samt omlæsning af trailere og containere. Det gælder både i forlængelse af vores lagerløsninger eller som cross-docking, hvor produkterne omlæsses til direkte videretransport.

Læsning og losning af containere foregår ved hjælp af særlige transportbånd – såkaldte transportører -, som automatiserer transporten af varer ind og ud af containerne. Det gør arbejdet hurtigere, mens det samtidig skåner vores medarbejdere.